سه شنبه ۱۶ تير ۱۳۹۴
 
  

ورود به صندوق پست الکترونیکی پارسا
 
مخلوط ها و محلول ها

معلم راهنما: جناب آقای تهرانی                                                                                     
گردآورنده: امیر مهدی واعظیان                                                                                        
                                                                         

 ماده مخلوط

ماده اي است كه از در هم آميختن دو يا چند ماده حاصل مي شود به شرطي كه هر ماده ويژگي هاي خود را  حفظ كند.
 آب نمك، خاك باغچه ، سالاد، شربت خاك شير، هوا ، شيشه، انواع آلياژها و ... نمونه هايي از مخلوط هستند.

علوم واعظیان
علوم واعظیان
علوم واعظیان

در محلول هاي جامد در مايع
هميشه جزئ مايع حلال و جزء ديگر حل شونده است
در محلول هاي
مايع در مايع جزئي كه مقدارش بيشتر است حلال و جزء ديگر حل شونده است

علوم واعظیان

علوم واعظیان
سالاد، آجيل، شربت خاكشير، آب گل آلود و ... همگي مخلوط ناهمگن هستند.


مخلوط   جامد در مایع:   ماسه+ آب

مخلوط مایع در مایع:   آب+نفت
مخلوط جامد در جامد:   نخودچی کشمش
 

 

1- کداميک از مخلوط هاي زير محلول است؟

روغن در آب 

نفت و آب   

نمک و آب   

نشاسته و آب

2- کداميک از مخلوط هاي زير محلول مايع در مايع است؟

آب و روغن زيتون 

آب و آبليمو  

آب و نشاسته 

آب و اکسيژن

 3- آب داغ چه نوع محلولي است؟

جامد در مايع 

مايع در مايع

جامد در جامد

گاز در مايع  

 4- بهترين راهي که مي توانيم بفهميم يک مخلوط، محلول است يا نه چيست؟

جوشانيدن 

از صافي رد کردن 

بي حرکت در جايي قرار دادن 

با  هم زدن

 5- در ليوان شير يک حبه قند انداختيم و هم زديم در اين محلول به شير چه مي گويند؟

حلال 

حل شونده   

مخلوط   

محلول 

  

منبع:سایت تبیان
کدامیک از موضوعات زیر را برای آموزش مهارت عمومی رایانه کاربردی تر می دانید؟© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به موسسه فرهنگی پارسا تعلق دارد.