سامانه اداری
بازدید مجازی دبیرستان
بازدید مجازی دبستان
بازی های آموزشی پارابا
نشریه ی دانش آموزی
نرم افزار روانسنجی


خبرنامه>>
  نام:
  نام خانوادگی:
  رایانامه:

 

آخرین نظرات ثبت شده


شرح مقاله تاریخ ارسال مقاله: 1391/04/12 دفعات بازدید مقاله: 9870
چاپ
پیشگیری از سرطان (قسمت دوم)
مرکز : .
تأثیر مصرف مکمل کلسيم در پيشگيري از سرطان روده بزرگ در تعداد زيادي از مطالعات مورد- شاهدي و هم‌گروهي مورد بررسي قرار گرفته و همواره شواهد نشانگر تأثیر حفاظتي کوچک ولي معني‌داري از نظر آماري بوده‌اند. در افرادي که مکمل کلسيم مصرف مي‌کنند، خطر نسبي 74/0 است

پيشگيري از سرطان

قسمت دوم


 

مکمل‌هاي غذايي

ويتامين D و کلسيم

تأثیر مصرف مکمل کلسيم در پيشگيري از سرطان روده بزرگ در تعداد زيادي از مطالعات مورد- شاهدي و هم‌گروهي مورد بررسي قرار گرفته و همواره شواهد نشانگر تأثیر حفاظتي کوچک ولي معني‌داري از نظر آماري بوده‌اند. در افرادي که مکمل کلسيم مصرف مي‌کنند، خطر نسبي 74/0 است. اين امر مبتني بر مقايسه افرادي که در کل روزانه حداقل 1300 ميلي‌گرم کلسيم مصرف مي‌کنند، با کساني است که کمتر از 500 ميلي‌گرم کلسيم در روز دريافت مي‌دارند (يک فنجان شير تقريبا 300 ميلي‌گرم کلسيم دارد). اين تأثیر حفاظتي تنها در مورد سرطان‌هاي قسمتهای انتهایی روده بزرگ و راست‌روده يافت شده است و در کساني‌که بالاترين مصرف ويتامين D را دارند، بيشتر است. اين تأثیر حفاظتي در مورد سرطان پروستات صادق نبوده، در واقع عکس آن صحت دارد به‌طوري‌که با افزايش مصرف کلسيم بروز سرطان پروستات بيشتر مي‌شود. در مرداني‌که بيش از 2000 ميلي‌گرم کلسيم در روز مصرف مي‌کنند، خطر نسبي در مقايسه با مرداني‌که کمتر از 700 ميلي‌گرم در روز مصرف مي‌کنند، 2/1 بوده است.

آنتي‌اکسيدان‌ها

آنتي‌اکسيدان‌ها موادي هستند که به نظر مي‌رسد با خنثي‌کردن راديکال‌هاي آزادي که به ‌آسيب DNA مي‌انجامند، از سرطان پيشگيري مي‌کنند. عقيده بر اين است که آسيب مذکور در طول زمان مي‌تواند به شروع ايجاد سرطان کمک نمايد. آنتي‌اکسيدان‌ها به مقدار زياد در ميوه‌ها و سبزي‌ها و ساير غذاها مثل آجيل و حبوبات يافت مي‌شوند. برخي آنتي‌اکسيدان‌هاي شناخته شده عبارتند از کاروتنوييدها، سلنيوم و ويتامين‌هاي A ، B ، C و E .

ويتامين E و C

بررسي‌هاي انجام‌شده روي داده‌هاي حاصل از مطالعات بين‌المللي در مورد رژيم‌هاي غذايي غني از ويتامينE نشانگر اندکي حفاظت در برابر برخي سرطان‌هاي دستگاه گوارش فوقاني و عدم حفاظت در برابر سرطان پروستات بوده‌اند. مطالعات انجام‌شده در مورد مصرف مکمل ويتامينE چنين تأثیر حفاظتي را نشان نداده‌اند. همين‌طور يک فرابررسي 50% کاهش خطر سرطان مري در کساني را نشان داد که بيشتر از همه در رژيم‌غذايي خود ويتامين C مصرف مي‌کردند ولي مصرف مکمل ويتامينC به صورت آينده‌نگر چنين تأثیري را نشان نداده است.

اسيد فوليک

غذاهاي حاوي اسيدفوليک عبارتند از: مرکبات، سبزيهای برگ‌دار و جگر. در يک بررسي بر روي مطالعات مورد- شاهدي و هم‌گروهي موجود در افرادي که بيشتر از همه در رژيم‌غذايي خود از فولات استفاده مي‌کردند، خطر سرطان پوشش غشایی مري، سرطان مري و سرطان لوزالمعده 50-40 کمتر از کساني بود که کمتر از همه در رژيم غذايي خود از فولات استفاده مي‌کردند. شواهد خوبي از مطالعات مورد- شاهدي و هم‌گروهي در مورد نقش مصرف مکمل فولات در کاهش ميزان سرطان کولون نيز وجود دارد؛ البته اين داده‌ها ممکن است تحت‌تأثیر افزايش مصرف فيبر در رژيم ‌غذايي همراه با رژيم‌هاي غني از اسيدفوليک باشد.

ويتامين B6 (پيريدوکسين)

مطالعات حاکي از تأثیر حفاظتي احتمالي پيريدوکسين در برابر سرطان‌هاي مري و سینه هستند. اثر حفاظتي در برابر سرطان سینه در زنان يائسه  بيشتر است.

ويتامين B12 (سيانوکوبالامين)

مطالعه سلامت پرستاران با بررسي 32,826 زن حاکي از ارتباط بين سطح پلاسمايي بالاي ويتامين B12 و کاهش خطر سرطان سینه در زنان قبل از سنين يائسگي بود. ويتامين 12 B در تخم‌مرغ، گوشت قرمز، گوشت ماکيان، شير و به‌عنوان بخشي از مکمل ويتامين‌ B کمپلکس يافت مي‌شود. هنوز داد‌ه‌‌هاي آينده‌نگر در اين مورد وجود ندارد.

آسپيرين

در يک مطالعه تأثیر مصرف آسپيرين بر عود توده‌های مستعد بدخیمی در روده بزرگ بررسي و کاهش ميزان عود با هر اندازه‌اي و حتي اندازه‌‌هاي پيشرفته نشان داده شد. در مطالعه ديگري کاهش اندکي در افرادي‌که آسپيرين با دوز کم (81 ميلي‌گرم) مصرف مي‌کردند (ولي نه کساني‌که 325 ميلي‌گرم در روز آسپيرين مصرف مي‌کردند)، ديده شد. مطالعات انجام‌شده بر اساس تحليل خطر - فايده، مصرف آسپيرين را براي پيشگيري از سرطان روده بزرگ در افراد با خطر متوسط توصيه نمي‌کند.

ساير غذاها و نوشيدني‌ها

مصرف مواد قندی (کربوهيدراتها)

در چند مطالعه 37%-27% افزايش خطر سرطان روده بزرگ با افزايش مصرف کربوهيدرات، بار گلوکز خون، سوکروز يا فروکتوز در مردان نشان داده شده است. ارتباطي بين افزايش بروز سرطان لوزالمعده و بار گلوکز خون در زنان با BMI (شاخص توده بدنی) بيش از m 2/kg 25 وجود دارد.

فيتواستروژن‌ها

فيتواستروژن‌ها در غذاهاي گياهي يافت مي‌شوند و فعاليت شبه‌استروژني دارند. مهم‌ترين منابع آنها در رژيم غذايي عبارتند از ايزوفلاوون‌ها (مثل فرآورده‌هاي سويا) و ليگان‌ها (مثل بذر کتان، حبوبات، آجيل، سبزيها و ميوه‌ها). بر اساس شواهد همه‌گيرشناختي اين مواد تأثیر حفاظتي بر سرطان‌هاي وابسته به هورمون مثل سرطان سینه و پروستات دارند.

اصلاحات رفتاري  فعاليت بدني

معلوم شده است که فعاليت بدني، تأثیر حفاظتي بر برخي سرطان‌ها دارد و تناسب اندام تأثیر حفاظتي بر سرطان روده بزرگ مي‌گذارد. اين تأثیر چشمگير است، به‌طوري‌که در افراد با بيشترين فعاليت،50%-40% کاهش بروز ديده مي‌شود.

شواهدي قوي مبني بر اين وجود دارد که تناسب اندام به کاهش ميزان سرطان سینه در زنان قبل و بعد از يائسگي (تا 40%) مي‌انجامد. در برنامه سلامت زنان معلوم شد که در زنان يائسه پياده‌روي به ميزان 30 دقيقه در روز با 20% کاهش خطر سرطان سینه همراه است. در زنان داراي فعاليت بدني خطر سرطان دیواره رحم نيز 40%-30% کاهش مي‌يابد.

فعاليت بدني با کاهش ميزان سرطان پروستات نيز مرتبط است و شواهد نشانگر کاهش بروز به ميزان 30%-10% هستند.

پرهيز از آفتاب

بيشتر سرطان‌هاي پوست قابل‌انتساب به مواجهه با آفتاب هستند و با پرهيز از آفتاب از طريق پوشش مناسب، ماندن در سايه يا استفاده از ضدآفتاب‌ها مي‌توان از آنها پيشگيري نمود. مرکز پيشگيري و کنترل بيماري‌ها مصرف ضد آفتاب با فاکتور حفاظت از آفتاب  (SPF) [1] 15  يا بيشتر را با حفاظت در برابر اشعه‌هاي UVA و UVB توصيه مي‌کند. احتمالاً پرهيز مفيدتر از مواجهه همراه با حفاظت است.

مطالعات انجام‌شده، پرهيز از آفتاب بين ساعت‌هاي10 صبح تا 4 بعدازظهر را توصيه مي‌کند. معلوم شده است که تخت‌هاي برنزه‌کردن و لامپ‌هاي آفتابي، همانند مواجهه با آفتاب، خطر سرطان پوست را افزايش مي‌دهند و بايد از آنها پرهيز کرد.

 

شيردهي

شواهد به‌روشني تأکيد مي‌کنند که شيردهي باعث کاهش خطر سرطان سینه در مادر مي‌شود.

در 2 مطالعه هم‌گروهي آينده‌نگر در زناني که حداقل 18 ماه شيردهي داشتند، کاهش بروز سرطان تخمدان از نظر آماري معني‌دار بود.

سيگارکشيدن

خطر نسبي سرطان‌هاي مختلف در اثر سيگارکشيدن متفاوت و از 3 (براي سرطان لوزالمعده) تا 20 (براي سرطان ريه) است.

عقيده بر اين است که سيگارکشيدن علت اصلي سرطان ريه و مسوول 90% موارد آن است. مدت سيگارکشيدن قوي‌ترين عامل تعيين‌کننده سرطان ريه است. پس از ترک سيگار اين خطر ديگر افزايش نمي‌يابد.

ارتباط علّي سيگارکشيدن با ساير سرطان‌ها از جمله مثانه، حالب و لگنچه نشان داده شده است. سرطان‌هاي حفره دهان در مردان و زنان و نيز سرطان‌هاي حفره بيني، سينوس‌هاي اطراف بيني، بيني و حلق،  دهان و حلق، تحت حلقی و حنجره نيز افزايش مي‌يابند. بروز سرطان لوزالمعده و سرطان مري نيز با سيگارکشيدن بيشتر مي‌شود. افزايش خطر ايجاد سرطان معده نيز نشان داده شده است. در سرطان‌هاي مذکور ارتباط دوز- پاسخ و کاهش خطر پس از ترک سيگار نشان داده شده است.

افزايش متوسط خطر ايجاد سرطان کبد و افزايش بروز سرطان دهانه رحم هم نشان داده شده است.

نقش ايمن‌سازي در پيشگيري از سرطان

در حال حاضر واکسيناسيون بر ضد ويروس پاپيلوماي انساني (HPV )[2] و ويروس هپاتيت B (HBV )[3] براي پيشگيري از سرطان مورد نظر است. اين ويروس‌ها به ترتيب از علل سرطان‌هاي دهانه رحم و کبد هستند.

خلاصه

حجم زيادي از شواهد قوي و مستحکم مبني بر اين وجود دارد که با اصلاح رژيم غذايي و سبک زندگي سرطان مي‌تواند يک بيماري قابل پيشگيري باشد. هر چند در مورد تأثیر حفاظتي برخي اجزاي رژيم غذايي شواهد محدودي وجود دارد، شواهد قوي‌تر و فوايد قابل‌ملاحظه‌اي در مورد نقش ساير مداخلات مثل کاهش وزن و ترک سيگار در پيشگيري از سرطان در دست است.

 

منبع:Molokhia EA, Perkins A. Preventing Cancer. Primary Care: Clinics in office Practice.

  ترجمه و تلخيص: دکتر دامون غضنفري املشي

 

به نقل از مجله نوین پزشکی شماره 504

 1- Sun Protective Factor

- Human Papillomavirus

 

- Hepatitis B virus

ثبت نظر بسته


ارسال به دوستان بسته

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به
موسسه فرهنگی آموزشی پارسا تعلق دارد. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و بهینه سازی:
معاونت تحقیق و توسعه پارسا
سامانه اداری بازی های آموزشی اطلاعیه ها درباره ما
اطّلاعات ثبت نام گالری تصاویر خبرنامه ارتباط با ما
تحقیقات دانش آموزی فیلم و صدا اخبار نقشه سایت
کلاس خوشنویسی دهکده فرهنگی آموزشی مقاله ها پرسش های متداول